Financovanie

Cena za dielo uvedená v cenovej ponuke je konečná, zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu, spracovanie a likvidáciu odpadu a všetky pridružené výkony. Cena dodávky vykonania zmeny alebo naviac práce, prípadne zmeny dohodnutého vybavenia predmetu diela nie je zahrnutá v cene diela a bude dohodnutá v príslušnom dodatku.

NOVINKA: finančný produkt, ktorým môžeme pomôcť pri finančnom zabezpečení stavby, pokiaľ je stavba financovaná cez hypotekárny úver.

Princíp spočíva v tom, že zákazníkovi poskytneme pôžičku na prefinancovanie spodnej stavby a hrubej stavby, čo umožní banke uvoľniť splátku hypotekárneho úveru na základe zavkladovania rozostavenej stavby do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva.

Podmienkou je, aby mal zákazník od banky prísľub o poskytnutí hypotekárneho úveru (certifikát).

Naša pôžička je poskytnutá na nevyhnutný čas od začatia výstavby po zaplatenie prvej splátky hypotekárneho úveru (cca 2 – 3 mesiace).

Podmienky našej poskytnutej pôžičky budú individuálne dohodnuté s každým zákazníkom, ktorý prejaví záujem.

Platobné podmienky financovania

SPLÁTKA VO VÝŠKEÚHRADA OBJEDNÁVATEĽOM
50 % z ceny spodnej stavby21 dní pred zahájením stavby
50 % z ceny spodnej stavbydo 7 dní po realizácii spodnej stavby
30 % z ceny vrchnej stavby21 dní pred zahájením vrchnej stavby
20 % z ceny vrchnej stavbyobjednávateľ po dovezení domu na stavenisko
15 % z ceny vrchnej stavbyobjednávateľ po pokládke strešnej krytiny
15 % z ceny vrchnej stavbypo dokončení hrubých rozvodov elektroinštalácií a zdravotechniky
15 % z ceny vrchnej stavbypo dokončení hrubých podláh (betónovej mazaniny)
5 % z ceny vrchnej stavbypo dokončení a odovzdaní stavby

Chcete využiť financovanie pre Váš projekt?